Εκδήλωση Τουρισμός & Γαστρονομία

Φωτογραφίες από την εκδήλωση "Τουρισμός & Γαστρονομία" στα πλαίσια της Έκθεσης "Κορινθία 2012"

Φωτογραφίες έκθεσης 2012

Φωτογραφίες από την Έκθεση "Κορινθία 2012"